Sổ tay

SỔ TAY THAM GIA ASEAN VÀ AEC

SỔ TAY THAM GIA ASEAN VÀ AEC

Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á chính thức được thành lập với 5 thành viên sáng lập. Sau 30 năm hình thành và phát triển, ASEAN đã trở thành một tổ chức liên Chính phủ, bao gồm cả 10 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. ASEAN là nền kinh tế lớn thứ 10 của thế giới với dân số hơn 600 triệu người, chiếm khoảng 8,8% dân số thế giới; tổng...
TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI VÀ CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO

TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI VÀ CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO

Việt Nam chính thức là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào tháng 01 năm 2007; đánh dấu một mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước, mở ra một giai đoạn mới cho nền kinh tế nước ta hội nhập sâu và toàn diện hơn vào nền kinh tế thế giới. Ngay sau đó, Việt Nam đã chủ động đàm phán và ký kết các hiệp định ...