EU nhất trí cách tiếp cận mới đối với các FTA

22/05/2018 | 00:00:00

Ngày 22/5, Bộ trưởng thương mại các nước EU đã nhất trí với phương pháp tiếp cận mới trong việc ký kết và phê chuẩn các hiệp định tự do thương mại (FTA).

Theo đó, một hiệp định có thể được phê chuẩn mà không cần ý kiến của nghị viện các quốc gia thành viên. Việc này nhằm tăng tốc các cuộc đàm phán thương mại của EU với các đối tác.

Cách tiếp cận mới này cho phép EU tránh được trường hợp các hiệp định đang trong quá trình đàm phán có thể bị chặn bởi chỉ một nghị viện của một quốc gia hoặc thậm chí chỉ một vùng của quốc gia đó.

Trong tương lai, Ủy ban châu Âu sẽ đề xuất việc chia tách các hiệp định thương mại thành hai phần: một phần gồm các quy định thuần túy về thương mại sẽ chỉ cần Nghị viện châu Âu thông qua để đi vào thực hiện, còn lại là thỏa thuận về đầu tư phải được tất cả nghị viện các quốc gia thành viên của EU thông qua

Mạnh Tiến, VOV