Sổ tay trực tuyến các vấn đề hội nhập

Các cuốn 'Sổ tay trực tuyến' do Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế chọn lọc, biên soạn sẽ cung cấp kiến thức ngắn gọn, dễ nhớ về những vấn đề hội nhập cơ bản, hữu ích đối với mọi đối tượng người đọc.

Sổ tay trực tuyến về Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

WTO là viết tắt của Tổ Chức Thương mại Thế giới (World Trade Organization). WTO là một tổ chức được thành lập chính thức vào ngày 1 tháng 1 năm 1995, có trụ sở đặt tại Giơ-ne-vơ, Thụy Sỹ với tiền thân là Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT). Ngày 11 tháng 1 năm 2007, Việt Nam chính thức trở thành Thành viên thứ 150 của WTO.

Xem chi tiết 

Sổ tay trực tuyến về các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA)

Hiệp định Thương mại tự do (FTA) là kết quả chính thức của một quá trình thương lượng giữa hai hay nhiều quốc gia ký kết nhằm hạ thấp hoặc loại hẳn các rào cản đối với thương mại. Một FTA thường bao gồm những vấn đề quy định về thuế nhập khẩu, hạn ngạch và lệ phí đối với hàng hóa/dịch vụ được giao dịch giữa các thành viên ký kết FTA nhằm cho phép các nước mở rộng tiếp cận thị trường của nhau.

Xem chi tiết 

Sổ tay trực tuyến về Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)

Cộng đồng kinh tế ASEAN (ASEAN Economic Community - AEC) là một khối kinh tế khu vực của các quốc gia thành viên ASEAN được thành lập vào cuối năm 2015. AEC là một trong ba trụ cột quan trọng của Cộng đồng ASEAN nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra trong Tầm nhìn ASEAN 2020. Để có thể nắm nhanh về AEC, cuốn sổ tay dưới đây sẽ cung cấp một số thông tin cơ bản. 

Xem chi tiết