FTA và Năng lực cạnh tranh của DN VN - Kỳ vọng và bài học kinh nghiệm

19/03/2015 | 00:00:00

FTA và Năng lực cạnh tranh của DN VN - Kỳ vọng và bài học kinh nghiệm
Hiện tại, Việt Nam đang tham gia đàm phán nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) quan trọng với các đối tác thương mại chủ chốt như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... Những hiệp định này khi ký kết và thực thi sẽ mở ra những cơ hội vô cùng lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam trong đầu tư và sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, làm thế nào để các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng được các cơ hội đó là điều không dễ dàng trong bối cảnh năng lực cạnh tranh của nhiều ngành, nhiều doanh nghiệp hiện nay còn yếu, và việc mở cửa thị trường trong nước theo các FTA đồng thời cũng tạo ra những sức ép cạnh tranh mới không hề nhỏ. Do đó, kinh nghiệm trong việc thực thi các FTA đã ký của Việt Nam, cùng với bài học từ việc khai thác và tận dụng FTA của các nước sẽ rất hữu ích cho các hiệp hội, doanh nghiệp để chuẩn bị tốt hơn cho việc thực thi các FTA sắp tới.

Vì vậy, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và Cơ quan phát triển Hoa Kỳ (USAID) tổ chức hội thảo:

“CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM - KỲ VỌNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM”

Thời gian: 8.00 -12.00h, Thứ Sáu ngày 18/04/2014

Địa điểm: Khách sạn REX, 141 Đại lộ Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM

(Hội thảo có phiên dịch và miễn phí tham dự)

VCCI trân trọng kính mời đại diện của Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp tham dự Hội thảo này để có cơ hội tìm hiểu và trao đổi về các vấn đề quan tâm trong thực thi các FTA tương lai với các chuyên gia và nhà nghiên cứu nhiều kinh nghiệm của Việt Nam và nước ngoài.

Chương trình chi tiết của Hội thảo xin xem trong file đính kèm dưới đây:

Hiện tại, Việt Nam đang tham gia đàm phán nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) quan trọng với các đối tác thương mại chủ chốt như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... Những hiệp định này khi ký kết và thực thi sẽ mở ra những cơ hội vô cùng lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam trong đầu tư và sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, làm thế nào để các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng được các cơ hội đó là điều không dễ dàng trong bối cảnh năng lực cạnh tranh của nhiều ngành, nhiều doanh nghiệp hiện nay còn yếu, và việc mở cửa thị trường trong nước theo các FTA đồng thời cũng tạo ra những sức ép cạnh tranh mới không hề nhỏ. Do đó, kinh nghiệm trong việc thực thi các FTA đã ký của Việt Nam, cùng với bài học từ việc khai thác và tận dụng FTA của các nước sẽ rất hữu ích cho các hiệp hội, doanh nghiệp để chuẩn bị tốt hơn cho việc thực thi các FTA sắp tới.

Vì vậy, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và Cơ quan phát triển Hoa Kỳ (USAID) tổ chức hội thảo:

“CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM - KỲ VỌNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM”

Thời gian: 8.00 -12.00h, Thứ Sáu ngày 18/04/2014

Địa điểm: Khách sạn REX, 141 Đại lộ Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM

(Hội thảo có phiên dịch và miễn phí tham dự)

VCCI trân trọng kính mời đại diện của Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp tham dự Hội thảo này để có cơ hội tìm hiểu và trao đổi về các vấn đề quan tâm trong thực thi các FTA tương lai với các chuyên gia và nhà nghiên cứu nhiều kinh nghiệm của Việt Nam và nước ngoài.

Chương trình chi tiết của Hội thảo xin xem trong file đính kèm dưới đây:
File đính kèm:
Tài liệu chương trình
Chương trình hội thảo

Tải xuống