Thư viện thông tin

Bản tin tóm tắt hoạt động của WTO

Nhằm mục đích cung cấp thông tin cập nhật về các hoạt động đa phương diễn ra tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế hàng tháng tổng hợp và xây dựng Bản tin tóm tắt các hoạt động chính của tổ chức này. 

Xem chi tiết 

Sổ tay trực tuyến các vấn đề hội nhập

Các cuốn 'Sổ tay trực tuyến' do Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế chọn lọc, biên soạn sẽ cung cấp kiến thức ngắn gọn, dễ nhớ về những vấn đề hội nhập cơ bản, hữu ích đối với mọi đối tượng người đọc. 

Xem chi tiết 

Liên kết hữu ích

Các địa chỉ website hữu ích cho tham khảo, nghiên cứu, tìm hiểu thêm thông tin về các vấn đề liên quan tới hội nhập kinh tế quốc tế.

Xem chi tiết