Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế

12/06/2015 | 00:00:00

Địa chỉ thư tín, điện thoại, fax, email liên hệ của Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế:

Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế
Tầng 6 Tòa nhà Artexport, 2A Phạm Sư Mạnh, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84-4) 3937 8432, 3826 2549, 3936 4114
Fax: (84-4) 3934 8959
Email: hoinhapkinhte@moit.gov.vn 
Web site: http://hoinhapkinhte.gov.vn

(Nếu có ý kiến phản hồi nhanh, có thể điền vào mẫu và gửi về cho chúng tôi tại đây.)