Lai Châu: Kết quả 01 năm triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 49⁄NQ-CP ngày 10⁄7⁄2014 của Chính phủ.

25/08/2015 | 00:00:00

Sau 01 năm triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 49⁄NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của tổ chức Thương mại thế giới, tỉnh Lai Châu đã đạt được một số kết quả như sau.

Về công tác phổ biến, tuyên truyền và quán triệt rộng rãi về cơ hội, thách thức và các cam kết gia nhập WTO: Tổ chức hội nghị triển khai quán triệt đến cán bộ chủ chốt các Sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trong tỉnh nội dung của Nghị quyết số 49/NQ-CP; thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, các tổ chức, các thành phần kinh tế về các cơ hội, thách thức, thành tựu của hội nhập kinh tế quốc tế trong thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Về hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến kinh tế đối ngoại: Rà soát sửa đổi, bổ sung và ban hành đảm bảo kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh nhằm giải quyết và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đẩy mạnh sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường. Tổng số văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành từ khi Chính phủ ra Nghị quyết số 49/NQ-CP đến nay là 59 văn bản; qua rà soát có 02 văn bản hết hiệu lực toàn bộ, 02 văn bản hết hiệu lực 1 phần.                                                    

Về nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, của doanh nghiệp và sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh:

Về nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh: Tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển nguồn nhân lực; xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2016-2020; phân công nhiệm vụ cho các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố trong triển khai thực hiện đồng bộ các thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, danh mục dự án kêu gọi đầu tư, các thông tin cần cho kinh doanh, các văn bản pháp luật, thông tin về thị trường trong và ngoài nước, về các hoạt động thương mại, dự báo về xu hướng phát triển của các ngành; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực cấp giấy chứng nhận đầu tư, đất đai,... để giảm thời gian cho các tổ chức, cá nhân khi đến làm thủ tục hành chính.

Về nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp: Thực hiện các chính sách khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực có lợi thế của tỉnh như: Phê duyệt danh mục dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn dự kiến được hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2015 và giai đoạn 2015-2020 là 4 dự án với tổng kinh phí hỗ trợ là 645.114 triệu đồng; hỗ trợ ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất: Thực hiện đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật chế biến chè xanh xuất khẩu; tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện 05 dự án như: mô hình trồng Actiso tại huyện Sìn Hồ theo tiêu chuẩn GAP; mô hình nuôi cá nước lạnh tại huyện Tam Đường; xây dựng nhãn thương hiệu gạo “Khẩu Ký” huyện Tân Uyên.

Về phát triển đồng bộ các yếu tố của nền kinh tế thị trường: Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho kinh tế của tỉnh phát triển và đáp ứng yêu cầu của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Thị trường hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh phát triển phát triển ổn định, đảm bảo chất lượng với giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân. Tiếp tục mở rộng thị trường với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc; phát triển hoạt động buôn bán biên mậu; hạn chế, ngăn chặn tình trạng buôn lậu qua biên giới; có chính sách thu hút, khuyến khích đầu tư từ phía Trung Quốc. Giữ vững thị trường xuất khẩu các sản phẩm chè của địa phương.

Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được tăng cường, chú trọng kiểm tra trong các dịp lễ, tết đảm bảo cung cầu hàng hóa thiết yếu trong mùa mưa đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng, góp phần ổn định thị trường. Kết quả, từ tháng 7/2014-7/2015 các sở, ngành chức năng Ban Chỉ đạo 389/ĐP đã phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 1.122 vụ, trong đó: Vi phạm về buôn lậu, kinh doanh hàng cấm 432 vụ; gian lận thương mại, truy thu thuế 648 vụ; vi phạm về hàng giả, hàng kém chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm 42 vụ. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và trị giá hàng hóa, tang vật tịch thu trên 5,9  tỷ đồng; trong đó: Tiền xử phạt vi phạm hành chính và tiền truy thu thuế trên 4,6 tỷ đồng; tiền bán hàng hóa, tang vật tịch thu 0,787 tỷ đồng; trị giá hàng hóa tịch thu chờ bán 0,52 tỷ đồng.

Về hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn: Triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn”. Năm 2015, dự kiến chỉ tiêu nông thôn mới bình quân đạt 11,94 tiêu chí/xã, tăng 2,34 tiêu chí/xã so với thực hiện năm 2014. Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Lai Châu đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 nhằm phát triển ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, tập trung và nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm.

Về bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và an ninh quốc phòng:

Công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững: Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường. Xây dựng chính sách quản lý khai thác sử dụng, bảo vệ tài nguyên và môi trường trên địa bàn để giải quyết những tồn tại, hạn chế trong quản lý và sử dụng tài nguyên đất, khoáng sản, nước,... góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Thực hiện xóa đói giảm nghèo và chính sách an sinh xã hội: Công tác xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và thực hiện chính sách an sinh xã hội được thực hiện tích cực, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 dự kiến giảm trên 3% so với năm 2014. Tổ chức dạy nghề ngắn hạn cho 599 chỉ tiêu là người nghèo, dạy nghề cho 2.369 chỉ tiêu là lao động nông thôn; giải quyết việc làm mới cho khoảng 3.421/6.700 lao động; phân bổ 2.000 tấn xi măng do Tập đoàn Viettel tài trợ cho các hộ nghèo tại các xã biên giới để cải tạo nhà ở, khu vực chăn nuôi; hỗ trợ gạo cứu đói cho 9.540 hộ nghèo với 847 tấn; hỗ trợ tiền điện cho 42.931 lượt hộ nghèo với số tiền trên 11.848 triệu đồng.

Về giữ vững và tăng cường quốc phòng, an ninh: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và đối ngoại, đặc biệt là tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; triển khai các kế hoạch bảo vệ an ninh kinh tế ở các vùng, các ngành trọng điểm… Thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài nhằm phát hiện, đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật gây thiệt hại về kinh tế, phá hủy môi trường, trốn lậu thuế...

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội: Trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 219 vụ, trong đó đã điều tra làm rõ 190 vụ, bắt 362 đối tượng, thu giữ: 01 ô tô, 18 xe máy, 67 con gia súc, 15 điện thoại di động, 6 máy tính xách tay, 30 dây chuyền bạc, 659 triệu đồng; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm về quản lý kinh tế: Phát hiện làm rõ 50 vụ việc; thu 167 triệu, 01 ô tô, 127,2 kg pháo nổ, thu nộp ngân sách 4 tỷ đồng; công tác phòng, chống tội phạm vi phạm các quy định về môi trường: Chủ yếu là mua bán, vận chuyển gia cầm, nội tạng gia súc không qua kiểm dịch; mua bán, vận chuyển lâm sản và khai thác khoáng sản trái phép... Phát hiện khởi tố 01 vụ, chuyển cơ quan chức năng xử lý 76 vụ việc, phạt 484 triệu đồng; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy: Phát hiện, bắt giữ 354 vụ, 473 đối tượng (thu giữ 9.500 gam hêrôin, 4.248,43g thuốc phiện, 99kg quả thuốc phiện, 20.6080 viên + 3,12gam MTTH, 96,84 gam cần sa, 71 xe máy, 113 điện thoại di động, 59.550 NDT, 378,5 triệu đồng).

Về đào tạo, phát triển và sử dụng nguồn nhân lực: Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Thực hiện nghiêm túc về đổi mới phương pháp thi, công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đào tạo giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục đại học, dạy nghề theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Toàn tỉnh có 3.125 học sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT, trong đó 1.231 thí sinh đăng ký tuyển sinh vào Đại học, cao đẳng; công tác phổ cập giáo dục tiếp tục được duy trì. Tăng cường công tác kiểm định chất lượng giáo dục và đào tạo; công khai kết quả kiểm định; chú trọng kiểm tra, đánh giá, kiểm soát chất lượng giáo dục, đào tạo, dạy nghề đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng và thu hút là 5.051 người, trong đó: Sau đại học 50 người, đại học 95 người, trung cấp 73 người; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 4.415 lượt người, bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp:10 người, ngạch chuyên viên chính 57 người, bồi dưỡng ngạch chuyên viên 346 người; thực hiện chế độ thu hút với 5 người.

Về tăng cường công tác dự báo, đánh giá: Phối hợp với các cơ quan, các Bộ, Ngành Trung ương để nâng cao chất lượng công tác dự báo, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại để phục vụ xây dựng các mục tiêu, định hướng, giải pháp, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tăng cường và nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng tập trung vào các nội dung chuyên sâu, thiết thực, gắn chặt với hoạt động của doanh nghiệp và đời sống nhân dân.

Về củng cố, tăng cường cơ chế phối hợp, giám sát triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế:Thành lập Ban Chỉ đạo về Hội nhập quốc tế tỉnh Lai Châu; phân công nhiệm vụ cho các sở, ngành có liên quan trong triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách về hội nhập quốc tế, giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến hội nhập quốc tế.

Nguồn: Sở Công Thương Lai Châu