Những vấn đề mới trong hội nhập kinh tế quốc tế: Cơ hội và thách thức

13/08/2017 | 00:00:00

Ngày 11 tháng 8 năm 2017, Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế (Văn phòng BCĐLNKT) phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị phổ biến về hội nhập kinh tế quốc tế

Tham dự hội nghị có các đồng chí Trịnh Minh Anh Chánh Văn phòng BCĐLNKT, đồng chí Vũ Thị Kim Phượng Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Dương, ông Vũ Hùng Thịnh, Phó Trưởng phòng Xuất xứ hàng hoá, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương và gần 300 đại biểu đại diện các Sở ban ngành, các Hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp và các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị đồng chí Vũ Thị Kim Phượng, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hải Dương nhấn mạnh cá Sở ban ngành các cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh cần chủ động nghiên cứu để triển khai có hiệu quả các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là hiểu hơn tình hình hội nhập trong và ngoài nước: Cơ hội và thách thức và Giải pháp, chính sách của Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp: Tận dụng quy tắc xuất xứ để xuất khẩu trong các FTA...

Đồng chí cũng yêu cầu các đại biểu tập trung tiếp thu những kiến thức mà các chuyên gia truyền đạt, tăng cường thảo luận, đóng góp ý kiến để làm sáng tỏ những nội dung liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế và thực tiễn tại địa phương. Từ đó tiếp tục nghiên cứu, chủ động xây dựng, tham mưu với UBND tỉnh hoạch định các giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế của tỉnh ta phù hợp với yêu cầu của thời kỳ mới.

Đối với các doanh nghiệp cần tập trung nghiên cứu, nắm bắt xu hướng phát triển hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là những tác động của các Hiệp định Thương mại tự do, tận dụng quy tắc xuất xứ để xuất khẩu trong các FTA để chủ động phát triển thị trường để mở rộng sản xuất, kinh doanh, xây dựng thương hiệu sản phẩm; tăng cường cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ sản xuất mới để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh... nhằm tận dụng thời cơ, giảm thiểu rủi ro, thách thức do hội nhập kinh tế quốc tế mang lại. 

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Trịnh Minh Anh Chánh Văn phòng BCĐLNKT nhấn mạnh tình hình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn mới có nhiều cơ hội nhưng cũng ẩn chứa nhiều thách thức. Trong bối cảnh đó các  địa phương cần tăng cường vai trò cầu nối, xúc tác giữa các Bộ, ngành và doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp thông qua việc xúc tiến thương mại, đào tạo, cung cấp thông tin, cải cách hành chính v.v.. Cùng với đó là quy hoạch, định hướng giúp doanh nghiệp chuyển đổi cơ cấu sản xuất để phù hợp với môi trường kinh doanh đang biến đổi bởi Hiệp định thương mại tự do (FTA).

 Trình bày chuyên đề Giải pháp, chính sách của Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp: Tận dụng quy tắc xuất xứ để xuất khẩu trong các FTA tại hội nghị ông Vũ Hùng Thịnh lưu ý các doanh nghiệp cần phải nghiên cứu rất kỹ các quy tắc xuất xứ trong các FTA, để tránh tình trạng khi xuất khẩu các đối tác trả lại hoặc áp thuế chống bán phá giá gây thiệt hại lớn cho doanh nghiêp. Ngoài việc cần hiểu rõ các quy tắc xuất xứ trong các FTA việc lưu trữ hồ sơ để phục vụ công tác xuất khẩu cũng như các đối tác đột xuất kiểm tra sẽ giải trình được những hồ sơ liên quan đến mặt hàng xuất khẩu.

Phát biểu kết thúc Hội nghị đồng chí Vũ Thị Kim Phượng, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hải Dương cảm ơn Văn phòng BCĐLNKT, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương đã quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ tỉnh Hải Dương, các cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh triển khai có hiệu quả các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế.