Hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn mới: Cơ hội và thách thức

16/11/2017 | 00:00:00

Ngày 14 tháng 11 năm 2017, tại tỉnh Bình Định diễn ra Hội nghị "Phổ biến kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế" do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định phối hợp với Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tổ chức.

Tham dự hội nghị có đồng chí Man Ngọc Lý, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Hội nhập kinh tế  quốc tế tỉnh Bình Định, đồng chí Trịnh Minh Anh, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế, ông Lê Thanh Hòa, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam và đại diện Cục Xúc Nhập khẩu Bộ Công Thương. Đến dự còn có các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh; đại diện một số doanh nghiệp, công ty trên địa bàn tỉnh,... và các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh Bình Định

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Man Ngọc Lý, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Hội nhập kinh tế  quốc tế tỉnh Bình Định cho rằng, trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế, hàng năm UBND tỉnh đã xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch hội nhập kinh tế quốc tế; triển khai đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư, xây dựng và phát triển các yếu tố kinh tế thị trường, hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa... Hội nhập kinh tế quốc tế đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì khá cao; năm 2016 kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước đạt 710 triệu USD; 10 tháng đầu năm 2017, kim ngạch xuất khẩu đạt 590 triệu USD và dự kiến cả năm 2017 ước thực hiện 800 triệu USD, phát huy những kết quả đã đạt được, các ngành, doanh nghiệp nhận thức đầy đủ hơn về tính đa dạng, phức tạp cũng như những cơ hội, thách thức. Từ đó, có thể chủ động tham gia hội nhập và tận dụng các lợi thế của địa phương để vượt qua những khó khăn, thách thức.

Nhằm bổ sung kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh về hội nhập kinh tế quốc tế và những vấn đề cơ bản khi Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tư do thế giới. Báo cáo viên của hội nghị, đồng chí Trịnh Minh Anh, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế , tiến sỹ Lê Thanh Hòa, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đại diện Cục Xuất Nhập khẩu Bộ Công Thương đã chia sẻ với các nội dung liên quan. 

Nội dung cụ thể của các chuyên đề là tình hình hội nhập kinh tế quốc tế trong và ngoài nước; Nông nghiệp - Nhìn từ góc độ các Hiệp định Thương mại tự do: cơ hội và thách thức với sản phẩm nông sản, lâm sản và thủy sản đối với xuất khẩu nông sản; các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các FTA: Liên hệ với tỉnh Bình Định. Từ những kiến thức trên, đại biểu tham dự có thể hiểu và vận dụng đúng theo quy luật của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, những quy định trong an toàn thực phẩm và hỗ trợ doanh nghiệp trong tận dụng các cam kết mà hội nhập kinh tế quốc tế mang lại.

Thông qua chương trình, mong muốn mỗi cá nhân, dù ở vai trò nhiệm vụ nào cũng phải là một tuyên truyền viên cho tình hình hội nhập kinh tế của tỉnh nhà. Trong đó, đặc biệt lưu ý hai vấn đề cần tháo gỡ ngay là giảm chi phí sản xuất và sản xuất phải chất lượng, an toàn. 

Phát biểu kết luận thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định trân trọng cảm ơn Ban Chỉ đạo Liên ngành hội nhập quốc tế về Kinh tế đã quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ các cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh triển khai có hiệu quả các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là phát triển thị trường, thu hút đầu tư... Qua hội thảo lần này, tôi mong các đại biểu tập trung tiếp thu những kinh nghiệm của các chuyên gia, tăng cường thảo luận, đóng góp ý kiến để làm sáng tỏ những nội dung liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế và thực tiễn tại địa phương, đơn vị. Từ đó tiếp tục nghiên cứu, chủ động xây dựng, tham mưu với UBND tỉnh, Ban chỉ đạo hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh hoạch định các giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế của tỉnh ta phù hợp với yêu cầu của thời kỳ mới. Đối với các doanh nghiệp, cần tập trung nghiên cứu, nắm bắt xu hướng phát triển hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là những tác động của các Hiệp định Thương mại tự do để chủ động thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, nghiên cứu đầu tư phát triển chiều sâu để mở rộng sản xuất, kinh doanh, xây dựng thương hiệu sản phẩm; tăng cường cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ sản xuất mới để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh... nhằm tận dụng thời cơ, giảm thiểu rủi ro, thách thức do hội nhập kinh tế quốc tế mang lại.

Văn phòng BCĐLNKT