Hội nghị phổ biến thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế tại Nam Định

19/06/2017 | 00:00:00

Ngày 15-6-2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định phối hợp với Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tổ chức hội nghị phổ biến thông tin về hội nhập kinh tế.

Đến dự hội nghị có đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban TVTƯ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đồng chí Trịnh Minh Anh, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế, đai diện Lãnh đạo Cục Xuất Nhập khẩu Bộ Công Tương, đại diện các Bộ ngành liên quan và trên 250 đại biểu đại diện các sở, ngành chức năng và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, HTX , các cơ quan truyền thông trong tỉnh.

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế, UBND tỉnh đã xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch triển khai đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư, xây dựng và phát triển các yếu tố kinh tế thị trường, hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa... Hội nhập kinh tế quốc tế đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì khá cao; năm 2016 kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 1,1 tỷ USD; toàn tỉnh đã thu hút được 86 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn xấp xỉ 1 tỷ USD... Phát huy những kết quả đã đạt được, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Công thương phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế và Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) tổ chức hội nghị phổ biến thông tin mới về hội nhập kinh tế quốc tế: thông tin về các Hiệp định thương mại tự do Việt Nam tham gia; các giải pháp khai thác, tận dụng cơ hội từ hội nhập; những tác động đến sản xuất, kinh doanh; xu hướng tiến bộ khoa học và công nghệ trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ IV... nhằm giúp các ngành, các cấp và các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức và chủ động định hướng phát triển sản xuất, kinh doanh phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cảm ơn Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế các bộ, ngành chức năng của Trung ương đã quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ các cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh triển khai có hiệu quả các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là phát triển thị trường, thu hút đầu tư... Đồng chí cũng yêu cầu các đại biểu tập trung tiếp thu những kinh nghiệm của các chuyên gia, tăng cường thảo luận, đóng góp ý kiến để làm sáng tỏ những nội dung liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế và thực tiễn tại địa phương, đơn vị. Từ đó tiếp tục nghiên cứu, chủ động xây dựng, tham mưu với UBND tỉnh hoạch định các giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế của tỉnh ta phù hợp với yêu cầu của thời kỳ mới. Đối với các doanh nghiệp, HTX cần tập trung nghiên cứu, nắm bắt xu hướng phát triển hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là những tác động của các Hiệp định Thương mại tự do để chủ động thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, nghiên cứu đầu tư phát triển chiều sâu để mở rộng sản xuất, kinh doanh, xây dựng thương hiệu sản phẩm; tăng cường cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ sản xuất mới để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh... nhằm tận dụng thời cơ, giảm thiểu rủi ro, thách thức do hội nhập kinh tế quốc tế mang lại./.

Văn phòng BCĐLNKT