ĐỊA PHƯƠNG CẦN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TRONG BỐI CẢNH VIỆT NAM THAM GIA CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI

28/12/2017 | 00:00:00

Hội nhập kinh tế đã tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế của đất nước, giúp mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng hóa và sản phẩm của các địa phương, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp, sản phẩm; tạo động lực xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trong bối cảnh Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, bên cạnh các lợi ích đem lại thì các doanh nghiệp trong nước, các sản phẩm, hàng hóa của các địa phương được dự báo sẽ chịu nhiều tác động tiêu cực như năng lực cạnh tranh còn yếu, năng suất lao động thấp, năng lực quản trị kém, uy tín thương hiệu, chất lượng sản phẩm hàng hóa thấp, trong khi đó yêu cầu về chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm hay tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hàng hóa của thị trường các nước cao. Do đó, cần có các giải pháp hỗ trợ phù hợp và kịp thời, trong đó công tác xúc tiến thương mại có vai trò quan trọng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy, tìm kiếm thị trường, tìm kiếm cơ hội giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng dịch vụ, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ, đẩy mạnh xuất khẩu, thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng, góp phần tăng trưởng kinh tế.

Thời gian qua tỉnh Trà Vinh đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ công tác xúc tiến thương mại, đồng thời triển khai nhiều hoạt động đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh mở rộng thị trường tiêu thụ, đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm hàng hóa của tỉnh. Riêng trong năm 2017, tỉnh Trà Vinh đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại như:tổ chức Hội chợ Thương mại triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn gắn với kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Trà Vinh 2017, với qui mô 354 gian hàng (các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Hội chợ như: Hội nghị kết nối cung cầu - tiêu thụ sản phẩm nông thủy sản Trà Vinh năm 2017,Hội thảo sản xuất nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khíhậu); Hội chợ - Triển lãm Xúc tiến Thương mại - Du lịch - Nông nghiệp, gắn với lễ hội Ok - Om - Bok, với qui mô 300 gian hàng (trong khuôn khổ Hội chợ diễn ra Hội thảo Nông nghiệp công nghệ công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh). Ngoài ra còn tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu với các tỉnh thành (Cần Thơ, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang, An Giang,…). Bên cạnh tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại trong nước, tỉnh Trà Vinh còn tổ chức Đoàn doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh tham gia Đoàn giao dịch thương mại và khảo sát thị trường tại hội chợ Foodweek Korea 2017,Đoàn doanh nghiệp tham gia khảo sát thị trường và tham gia Hội chợ Thương mại Việt Nam - Lào 2017, Đoàn công tác làm việc với Bộ Nông nghiệp Đài Loan và tìm kiếm khả năng hợp tác trong việc xúc tiến nghiên cứu phát triển nông nghiệp công nghệ cao, Đoàn công tác tỉnh đi công tác tại Canada học tập kinh nghiệm về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, vườn ươm doanh nghiệp, chuỗi giá trị nông sản. Công tác tấp huấn nâng cao năng lực xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp cũng được tăng cường nhưtập huấn Kỹ năng xúc tiến thương mại và bán hàng trực tuyến”, “Xây dựng ngành hàng chỉ dẫn địa lý và tư vấn kiến thức trong công tác phát triển thị trường xuất khẩu”, “Kỹ năng xúc tiến thương mại và kinh doanh online”.

            Qua những kết quả đạt được trong hoạt động xúc tiến thương mại của địa phương. Nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quảcông tác xúc tiến thương mại trong bối cảnh Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, về phía địa phương cần triển khai các giải pháp sau:

1. Xác định công tác xúc tiến thương mại gắn với xúc tiến đầu tư là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp, tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động xúc tiến thương mại, nhất là xúc tiến quảng bá các mặt hàng chủ lực, các sản phẩm nông - thủy sản của địa phương.

2. Đẩy mạnh hợp tác, liên kết với các trường, viện nghiên cứu, các đơn vị chuyên ngành trong và ngoài nước mở các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ của các cơ quan quản lý, chủ doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

3. Hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch sản xuất hàng hóa gắn với xúc tiến thương mại. Tập trung xây dựng và triển khai thực hiện các đề án xúc tiến thương mại ngành nông sản, thủy sản cho các đơn vị, tổ chức trên cơ sở đáp ứng đầy đủ thông tin, luận cứ, sát thực tế, nhu cầu doanh nghiệp… Nghiên cứu, xây dựng các chương trình xúc tiến thương mại nông sản, thủy sản dài hạn, gắn kết với các Hiệp hội để hình thành chương trình xúc tiến thương mại cấp quốc gia.Hướng dẫn, hỗ trợ các hợp tác xã, doanh nghiệp đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa. Xây dựng và tổ chức mạng lưới thông tin, đáp ứng yêu cầu về thông tin thương mại cho doanh nghiệp. 

4. Tập trung xây dựng doanh nghiệp chủ lực, có khả năng áp dụng hình thức kinh doanh hiện đại đủ năng lực cạnh tranh. Giữ vững thị trường truyền thống, nghiên cứu mở rộng thị trường xuất khẩu mới, khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng mạng lưới  đại lý, hệ thống phân phối, trung tâm trưng bày giới thiệu sản phẩm hàng hóa trong và ngoài nước.

5. Tăng cường năng lực khai thác, tiếp nhận, phân tích, xử lý thông tin, dự báo trong lĩnh vực sản xuất, lưu thông./.

Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh