• HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO CỦA TỈNH BẠC LIÊU

  Với nhu cầu năng lượng đáp ứng cho sự tăng trưởng của nền kinh tế đang ngày càng tăng cao, đồng thời phải góp phần thực hiện các cam kết quốc tế về giảm phá thải khí nhà kính cũng như bảo vệ môi trường, thực hiện thành công mục tiêu thiên niên kỷ và giữ vững hình ảnh; đồng thời, Việt Nam là thành viên nghiêm túc, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế thì ngành năng lượng cần có chiến lược hợp tác, phát triển như thế nào, nhất là trong môi trường hội nhập ngày càng mạnh mẽ....

 • ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN CÀ MAU TRONG VIỆC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC HỘI NHẬP QUỐC TẾ, CÁC CHƯƠNG TÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ

  Các chuyển biến tích cực của tỉnh Cà Mau trong việc triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế và các chương trình hành động của Chính phủ Sau khi gia nhập WTO, tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh tăng đều qua các năm; bình quân tăng 13,92%/năm giai đoạn 2007 – 2016; GRDP bình quân đầu người đạt 1.650 USD. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, công nghiệp, giảm tỷ trọng nông nghiệp. ...

 • CÔNG TÁC HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2013-2017

  Thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của Đảng qua các kỳ Đại hội từ Đại hội Đảng lần thứ IX đến Đại hội Đảng lần thứ XII về hội nhập quốc tế, với sự chỉ đạo kiên quyết của Đảng bộ thành phố Cần Thơ, công tác lãnh đạo, tham mưu, phối hợp quản lý hoạt động hội nhập quốc tế của thành phố trong thời gian qua đã đạt được những thành tựu nổi bật về kinh tế; chính trị, an ninh quốc phòng; văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo; tạo được hình ảnh thành phố Cần Thơ năng động, thân thiện và hòa nhập trong cộng đồng quốc tế....

 • PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU VỚI CÁC NỀN KINH THÀNH VIÊN APEC – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆPTHÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

  Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (Asia-Pacific Economic Cooperation, viết tắt là APEC), là một diễn đàn khu vực hội tụ các nền kinh tế hàng đầu trên thế giới có quy mô lớn nhất Châu Á - Thái Bình Dương; trong đó 21 nền kinh tế thành viên với tổng dân số chiếm 39% dân số thế giới, 59% GDP toàn cầu, 49% giao dịch thương mại quốc tế (thống kê đến năm 2016).Các nền kinh tế thành viên của APEC gồm: Ốt-xtrây-li-a, Bru-nây, Ca-na-đa, In-đô-nê-xi-a, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ma-lai-xi-a, Niu Di-lân, Phi-líp-pin, Xinh-ga-po, Thái Lan, Hoa Kỳ,Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Bắc Trung Hoa,Mê-hi-cô, Pa-pua Niu Ghi-nê, Chi-lê, Pê-ru, Nga, Việt Nam. ...

 • VỀ THỰC TIỄN CỦA TỈNH ĐẮK LẮK TRONG VIỆC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ, CÁC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ

  Đắk Lắk là một tỉnh nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên, có đường biên giới giáp với Vương quốc Campuchia dài khoảng 73 km. Diện tích tự nhiên hơn 13 ngàn km2, dân số gần 1,9 triệu người, trong đó gần 30% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh có 15 đơn vị hành chính (gồm thành phố Buôn Ma Thuột là thành phố cấp I trực thuộc tỉnh, thị xã Buôn Hồ và 13 huyện); có 4 xã biên giới giáp với 2 huyện Patchanda và Cô Nhéc tỉnh Mondulkiri- Campuchia.Ngay sau khi Nghị Quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chương trình hành động của Chính phủ về Hội nhập kinh tế quốc tế được ban hành và triển khai đến các địa phương. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo xây dựng và ban hành các Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh Đắk Lắk thực hiện chỉ đạo của Trung ương về Hội nhập kinh tế quốc tế trên địa tỉnh như sau:...

 • CƠ HỘI, THÁCH THỨC VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP,KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ, CÁC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ

  Đặc điểm, tình hình của Lạng Sơn trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, các chương trình hành động của Chính phủ ...