Lễ ký kết Hiệp định TPP sẽ diễn ra vào thứ Năm, ngày 04 tháng 02 năm 2016 tại Auckland, New Zealand.

26/01/2016 | 00:00:00

Theo thống nhất của các nhà Lãnh đạo các nước thành viên Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định TPP), Lễ ký kết Hiệp định TPP sẽ diễn ra vào thứ Năm, ngày 04 tháng 02 năm 2016 tại Auckland, New Zealand.

Nhằm mục đích tạo điều kiện cho các cơ quan truyền thông, báo chí quan tâm, tiếp cận và đưa tin về Hiệp định TPP, Bộ Công Thương và Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế - cơ quan chủ trì đàm phán TPP, trân trọng kính mời quý Cơ quan xem xét đăng ký và cử đại diện tới tham dự sự kiện nêu trên trên tinh thần quý Cơ quan tự thu xếp kinh phí tham dự.

Để tham dự sự kiện nêu trên, đề nghị quý Cơ quan đăng ký tại địa chỉ sau:

https://secure.tcc.co.nz/ei/getdemo.ei?id=1033&s=_3L00L15J4 (mật khẩu: D4ACKRUZ6) và thông báo danh sách đại diện được cử tham dự tới Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế (Văn phòng BCĐLNKT) trước ngày 28 tháng 01 năm 2016 để đảm bảo việc Văn phòng BCĐLNKT nắm thông tin và phối hợp.

 Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Hỗ trợ đàm phán, Văn phòng BCĐLNKT (đ/c Phạm Hùng, tel: 0904.194.668 và email: hung.nciec@gmail.com hoặc đ/c Đặng Xuân Tâm, tel: 0166.345.9779 và email: tamdx@moit.gov.vn).