Hợp tác giữa khu vực tư nhân và khu vực nhà nước

06/11/2015 | 00:00:00

Khu vực tư nhân vẫn là nền tảng của liên kết mới về sự tương trợ lẫn nhau giữa các nền kinh tế trong khu vực Đông Á nói riêng và giữa khu vực Đông Á với nền kinh tế toàn cầu nói chung. Một mắt xích quan trọng trong mối liên kết cung ứng giữa khu vực với thế giới trong đó chuỗi cung ứng này sẽ hỗ trợ các nền kinh tế mới hội nhập, như vậy vai trò và sự đóng góp của khu vực tư nhân là hết sức quan trọng trong kế hoạch thực hiện hóa AEC vào năm 2015.

AEC sẽ tiếp tục thúc đẩy sự hợp tác giữa khu vực tư nhân và khu vực nhà nước (PPE) tạo ra sự kết dính, minh bạch cũng như đồng thuận về mặt chính sách giữa các chính phủ, các hoạt động kinh doanh, các ngành công nghiệp và giữa các khu vực kinh tế trong ASEAN. Đầu vào của khu vực tư nhân cũng như sự hợp tác khu vực là thực sự cần thiết không chỉ để hoạch định các chiến lược và sáng kiến mà còn xác định các vấn đề trong quá trình thực hiện hóa hội nhập khu vực trong quá trình hình thành AEC.

1.1.   Thúc đẩy hợp tác giữa khu vực tư nhân và khu vực nhà nước (PPE) trong cộng đồng kinh tế ASEAN

Hợp tác giữa khu vực tư nhân và khu vực nhà nước (PPE) trong cộng đồng kinh tế ASEAN đang được thực hiện ở nhiều mức độ khác nhau. Rất nhiều cơ quan trong ngành đã được thành lập để hỗ trợ cho các chiến lược và chương trình ASEAN trong quá trình phát triển và hội nhập. Hiện tại có 100 tổ chức ngành với trách nhiệm chỉ liên quan đến AEC. Sự hạn chế về mặt nguồn lực, chương trình nghị sự toàn diện, rất nhiều cuộc họp đã được tổ chức với sự tham gia của khu vực tư nhân AEC đồng nghĩa với việc không phải tất cả công việc của các cơ quan trong ngành đều có sự tham gia đầy đủ của khu vực tư nhân. Trong năm 2011, khoảng 35% các cơ quan trong ngành là có sự tham gia và hợp tác của khu vực tư nhân-nhà nước trên cơ sở thường xuyên hoặc chuyên biệt.

Các cuộc đối thoại liên tục giữa ASEAN với đại diện đến từ khu vực tư nhân đã mang đến một vài đề xuất quan trọng nhằm hỗ trợ cho quá trình hội nhập kinh tế ASEAN một cách hiệu quả. Các bộ trưởng kinh tế ASEAN đã tổ chức họp thường niên với sự tham gia của hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN-BAC), các đại diện đến từ hiệp hội ngành, các hội đồng kinh doanh trong ASEAN và với các đối tác đối thoại.

ASEAN cũng liên tục tổ chức các cuộc thảo luận với Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản ở ASEAN (FJCCIA), Hội đồng Kinh doanh Đông Á (EABC), hội đồng kinh doanh Mỹ - ASEAN (US-ABC), hội đồng kinh doanh mới thành lập EU-ASEAN và Anh - ASEAN. Các hiệp hội ngành như hiệp hội dệt may các nước ASEAN (AFTEX), hiệp hội ô tô ASEAN (AAF) đã tham gia tích cực vào tiến trình hội nhập khu vực. ASEAN cũng thảo luận với các đại diện ngành dịch vụ logistics, điện, điện tử và dược phẩm.

Các cuộc triển lãm và hội chợ thương mại được tổ chức gần đây đã thu hút được sự tham gia kết hợp của khu vực tư nhân và nhà nước. Hội chợ triển lãm thương mại thế giới World Expo ở Thượng Hải năm 2010, Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 7 (CAEXPO), hội nghị thượng đỉnh đầu tư và kinh doanh Trung Quốc-ASEAN lần thứ 7 vào tháng 10 năm 2010, Hội chợ Thương mại Ấn Độ - ASEAN (AIBF) tại New Delhi vào tháng 3 năm 2011, hội nghị thượng đỉnh kinh doanh EU-ASEAN tại Jakarta vào tháng 5 năm 2011 đã tạo cơ hội cho các doanh nghiệp ASEAN triển lãm hàng hóa và tạo lập cơ hội kinh doanh mới cũng như thị trường mới trong và ngoài ASEAN.

CAEXPO lần thứ 8 được tổ chức tại Nam Ninh, Trung Quốc vào hồi tháng 10 năm 2011 tập trung vào vấn đề “hợp tác bảo vệ môi trường” đánh dấu lễ kỷ niệm lần thứ 20 của mối quan hệ ngoại giao Trung Quốc - ASEAN và đánh dấu lần đầu tiên có được hiệp định thương mại tự do Trung Quốc-ASEAN.

1.2.   Bước tiến

Tiềm năng to lớn do sự hợp tác giữa khu vực nhà nước-tư nhân trong ASEAN mang lại vẫn chưa được đề cập một cách đầy đủ. Tư vấn và đối thoại giữa khu vực tư nhân và nhà nước đã trở thành vấn đề xuyên suốt trong cuộc họp của các quan chức cao cấp cũng như của các bộ trưởng ASEAN, đảm bảo sự đồng thuận hơn nữa trong việc thực hiện các biện pháp hội nhập và phát triển khu vực. Họ cũng đã thông qua “quy định và thủ tục hợp tác tư nhân” để đảm bảo hội nhập hiệu quả hơn nữa với khu vực kinh tế tư nhân. Các kế hoạch cũng đang được thực hiện để thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức trong ASEAN, các cơ quan trong lĩnh vực tư nhân, các cộng đồng kinh doanh trong khu vực và quốc tế, đặc biệt đối với hoạt động đầu tư và thương mại trong ASEAN.