Đẩy mạnh quan hệ thương mại thông qua các FTA

06/11/2015 | 00:00:00

Đẩy mạnh quan hệ thương mại thông qua các Hiệp định thương mại tự do (FTA) là một lĩnh vực hợp tác chủ chốt trong khuôn khổ AEC. Mối quan hệ hợp tác này được hình thành trên cơ sở AFTA (FTA nội khối giữa các nước trong ASEAN) và 5 FTA ngoại khối mà ASEAN đã ký kết và thực hiện. Năm FTA này gồm: Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc (ACFTA), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện ASEAN-Nhật Bản (AJCEP), Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Hàn Quốc (AKFTA), Hiệp định Khung về Đối tác Kinh tế Toàn diện ASEAN-Ấn Độ (AIFTA), và Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Úc-Niu Dilan (AANZFTA). Ngoài ra, ASEAN còn đang trong quá trình đàm phán một số hiệp định thương mại tự do khu vực và song phương khác như Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP hay ASEAN+6) hay FTA ASEAN-Hồng Kông…