Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)

Các nhà lãnh đạo ASEAN đã định hướng ASEAN sẽ hình thành một Cộng đồng, bao gồm một Khu vực Kinh tế ASEAN ổn định, thịnh vượng, có khả năng cạnh tranh cao, trong đó hàng hoá, dịch vụ và đầu tư được lưu chuyển thông thoáng, vốn được lưu chuyển thông thoáng hơn, kinh tế phát triển đồng đều, nghèo đói và phân hoá kinh tế-xã hội giảm bớt.

Giới thiệu Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)

Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) được thành lập nhằm mục đích tạo dựng một thị trường và cơ sở sản xuất thống nhất cho các quốc gia thành viên ASEAN, thúc đẩy dòng chu chuyển tự do của hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, lao động có tay nghề trong ASEAN. Mục tiêu của AEC là thúc đẩy phát triển kinh tế một cách công bằng, thiết lập khu vực kinh tế có năng lực cạnh tranh cao mà với năng lực cạnh tranh này, ASEAN có thể hội nhập đầy đủ vào nền kinh tế toàn cầu.

Xem chi tiết 

Các lĩnh vực hợp tác trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)

Việc ký kết Hiến chương ASEAN và thông qua kế hoạch hành động ASEAN của các nguyên thủ quốc gia vào năm 2007 đã tạo đà thúc đẩy hiện thực hóa Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015. Sau đây là những lĩnh vực hợp tác chính với mục tiêu tạo thuận lợi cho thương mại và phát triển kinh tế, đóng vai trò nền tảng cơ bản cho việc hình thành AEC.

Xem chi tiết 

Việt Nam tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)

Xây dựng thành công AEC sẽ là tiền đề quan trọng đưa mức độ liên kết kinh tế của khu vực Đông Nam Á lên một tầm cao mới. Kinh nghiệm hội nhập sâu rộng trong những năm qua đã chứng tỏ càng chuẩn bị kỹ thì quá trình hội nhập sẽ càng mang lại nhiều cơ hội thành công. Hướng tới mục tiêu hội nhập AEC, Việt Nam đã có sự chuẩn bị cả về chủ trương, chính sách cũng như các điều kiện về hành lang pháp lý và kỹ thuật.

Xem chi tiết