Châu Phi sẽ hình thành FTA trước 30/10/2017

10/07/2017 | 00:00:00

Từ nay đến ngày 30/10/2017, châu Phi sẽ tiến tới hình thành một khu vực tự do thương mại (FTA).

Theo kế hoạch, trong thời gian từ nay đến ngày 30/10 tới, châu Phi sẽ tiến tới hình thành một khu vực tự do thương mại (FTA). Khu vực mậu dịch tự do này được hình thành dựa trên việc hợp nhất thị trường chung Đông và Nam Phi (COMESA), Cộng đồng Đông Phi (EAC) và Cộng đồng Phát triển Nam Phi (SADC). 

Ngày 17/7, ông Francis Mangeni, Giám đốc phụ trách các vấn đề Thương mại và Hải quan bên cạnh COMESA, cho biết, có 16/29 quốc gia tham gia khởi xướng dự án này vào năm 2008 đã ký kết thỏa thuận.

Vẫn còn ba phụ lục chưa được giải quyết và đây là lý do khiến một số nước chưa ký kết hoặc phê chuẩn thoả thuận. Các nước thành viên đều hy vọng các trở ngại sẽ sớm được dỡ bỏ, quá trình đàm phán có thể nhanh chóng kết thúc.

Khu vực thương mại tự do này hướng tới xoá bỏ thuế quan trong khoảng thời gian từ 5 - 8 năm, trong đó 60 - 85% các loại thuế sẽ được miễn ngay khi thoả thuận có hiệu lực. 

Trước đó, vào tháng 6/2015, lãnh đạo các quốc gia đã thông qua một lộ trình 12 tháng để kết thúc đàm phán về thuế quan. Thời hạn này đã hết, và các Bộ trưởng có thẩm quyền đã ấn định một thời điểm mới vào tháng 4/2017.

Tuy nhiên, vẫn chưa có thoả thuận nào được đưa ra. Lần này, các nước đã quyết tâm tìm ra được tiếng nói chung để hình thành FTA trước thời hạn cuối cùng 30/10/2017. 

Xây dựng một khu vực tự do thương mại chung là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự của Liên minh châu Phi. FTA này có thể được xem là hợp nhất của các khối COMESA - EAC - SADC với Cộng đồng kinh tế các quốc gia Trung Phi, cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi, Liên minh Arab Maghreb và Cộng đồng các quốc gia Sahel - Sahara. 

Thuy Hiền, Báo Công Thương