Các hiệp định kinh tế-thương mại

Nhằm phổ biến thông tin rộng rãi về cam kết của Việt Nam và các nước đối tác trong tiến trình hội nhập kinh tế, phần này sẽ đăng tải nội dung văn kiện và những vấn đề liên quan tới các Hiệp định về kinh tế-thương mại quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á-Âu

Ngày 29/5/2015, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng với Thủ tướng của các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á – Âu (Liên bang Nga, CH Belarus, CH Kazakhstan, CH Armenia và CH Kyrgyzstan) và Chủ tịch Ban Thường trực Ủy ban Kinh tế Á – Âu đã ký Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu.

Xem chi tiết 

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc

Ngày 5/5/2015, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Yoon Sang-jick, đại diện cho Chính phủ hai nước đã ký kết chính thức Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA). Hiệp định gồm 17 Chương, 208 Điều, 15 Phụ lục và 01 Thỏa thuận thực thi.

Xem chi tiết 

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Chile

FTA Việt Nam – Chile được bắt đầu đàm phán từ tháng 10/2008 và kết thúc vào tháng 11/2011. Tuy nhiên, do thủ tục phê chuẩn nội bộ của mỗi nước mất nhiều thời gian nên đến tháng 01/2014 hiệp định mới chính thức có hiệu lực.

Xem chi tiết 

Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam - Lào

Ngày 3/3/2015, tại Viêng Chăn Lào, Bộ trưởng Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Công Thương Lào Khemmani Pholsena đã ký Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam - Lào, thay thế Hiệp định Thương mại giữa hai bên năm 1998.

Xem chi tiết 

Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA)

Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA) được ký kết vào ngày 25 tháng 12 năm 2008 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2009. Hiệp định VJEPA có nội dung bao gồm nhiều lĩnh vực như thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, di chuyển của thể nhân.

Xem chi tiết 

Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Ấn Độ (AIFTA)

Tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN-Ấn Độ lần thứ hai năm 2003, Hiệp định khung giữa ASEAN và Ấn Độ về Hợp tác kinh tế toàn diện đã được ký kết bởi các lãnh đạo của hai bên. Hiệp định khung này đã tạo nền móng vững chắc cho sự thành lập khu vực Thương mại và Đầu tư ASEAN-Ấn Độ (RTIA), bao gồm các hiệp định thương mại tự do về hàng hóa, dịch vụ và đầu tư. 

Xem chi tiết 

Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Australia/New Zealand (AANZFTA)

Hiệp định thành lập khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA) đã được ký kết bởi các Bộ trưởng kinh tế ASEAN, Australia và New Zealand bên lề Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 14 vào ngày 27/2/2009 tại Cha-am/Hua Hin, Thái Lan. 

Xem chi tiết 

Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA)

Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện được ký bởi các lãnh đạo tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 9 ngày 13/12/2005. Hiệp định khung này nhằm thiết  lập Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN-Hàn Quốc.

Xem chi tiết 

Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản (AJCEP)

ASEAN và Nhật Bản đã ký Hiệp định về Quan hệ Đối tác Kinh tế Toàn diện (AJCEP) vào tháng 4 năm 2008. Đây là thoả thuận toàn diện trong nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và hợp tác kinh tế. 

Xem chi tiết 

Khu vực Thương mại Tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA)

Quan hệ kinh tế, thương mại giữa ASEAN và Trung Quốc đã lớn mạnh nhanh chóng trong những năm qua, đặc biệt là kể từ sau Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế toàn diện ký tháng 11 năm 2002 nhằm thiết lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc (ACFTA), với mục tiêu hiện thực hóa ACFTA vào năm 2010 đối với Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Trung Quốc, và vào 2015 đối với Campuchia, Lào, Myanma và Việt Nam.

Xem chi tiết