Hội nhập quốc tế

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ra đời ngày 1 tháng 1 năm 1995 với mục tiêu thiết lập và duy trì một nền thương mại toàn cầu tự do, thuận lợi và minh bạch, là kết quả trực tiếp của Vòng đàm phán Uruguay (gồm các lĩnh vực thương mại hàng hoá, dịch vụ, sở hữu trí tuệ và đầu tư). Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của WTO từ ngày 11 tháng 1 năm 2007.

Xem chi tiết 

Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)

Các nhà lãnh đạo ASEAN đã định hướng ASEAN sẽ hình thành một Cộng đồng, bao gồm một Khu vực Kinh tế ASEAN ổn định, thịnh vượng, có khả năng cạnh tranh cao, trong đó hàng hoá, dịch vụ và đầu tư được lưu chuyển thông thoáng, vốn được lưu chuyển thông thoáng hơn, kinh tế phát triển đồng đều, nghèo đói và phân hoá kinh tế-xã hội giảm bớt.

Xem chi tiết 

Các hiệp định kinh tế-thương mại

Nhằm phổ biến thông tin rộng rãi về cam kết của Việt Nam và các nước đối tác trong tiến trình hội nhập kinh tế, phần này sẽ đăng tải nội dung văn kiện và những vấn đề liên quan tới các Hiệp định về kinh tế-thương mại quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. 

Xem chi tiết 

Các diễn đàn và tổ chức quốc tế khác

Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 168 quốc gia và quan hệ thương mại với hơn 165 quốc gia ở tất cả các châu lục, bao gồm tất cả các nước và trung tâm chính trị lớn của thế giới. Việt Nam là thành viên của 63 tổ chức quốc tế và có quan hệ với hơn 650 tổ chức phi chính phủ trên thế giới.

Xem chi tiết