Login     

Tin tức

Đối với công tác chống gian lận thương mại, Bộ trưởng cho biết, trong năm 2019, Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ” (Theo Quyết định số 824/QĐ-TTg) để tạo khuôn khổ đồng bộ, tổng thể cho các hoạt động ngăn ngừa, phòng chống, phát hiện và xử lý các hành vi lẩn tránh bất hợp pháp, gian lận xuất xứ. Trong Quyết định, Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Bộ, ngành và địa phương để tổ chức triển khai thực hiện.

“Đây là Quyết định quan trọng, thể hiện quan điểm rõ ràng và quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong việc ngăn chặn các hành vi lẩn tránh bất hợp pháp, gian lận xuất xứ và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói.

Nói về các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhận định: “Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 được xác định với yêu cầu rất cao, so với nền tảng đã đạt được ở mức cao của năm 2019, và là thách thức lớn đối với các Bộ ngành, địa phương”.

Do vậy, Bộ Công Thương sẽ bám sát kịch bản tăng trưởng chung của Chính phủ để xây dựng kịch bản tăng trưởng chi tiết cho từng ngành, từng lĩnh vực và bám sát để điều hành, điều chỉnh kịp thời, bảo đảm phù hợp với những diễn biến trong bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước.

Một số nhiệm vụ khác được Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhắc tới như: Đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại các ngành công nghiệp gắn với thực hiện chuyển đổi số, đặc biệt trong các ngành công nghiệp chế biến chế tạo nhằm tạo bứt phá và động lực mới cho tăng trưởng ở giai đoạn tiếp theo; tập trung cao các giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực năng lượng, bảo đảm đáp ứng tốt nhu cầu cho phát triển của nền kinh tế; đồng bộ trong phối hợp chính sách giữa các Bộ ngành và tổ chức triển khai thực hiện ở các địa phương…

Nguồn Báo Chính phủ