Tin tức

Sau Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC lần thứ 27 được tổ chức ngày 5/6 theo hình thức trực tuyến, các Bộ trưởng Thương mại APEC đã đưa ra Tuyên bố chung trong đó, nhắc lại vai trò của hệ thống thương mại đa phương dựa trên quy tắc trong việc thúc đẩy sự tăng trưởng của khu vực, đồng thời cam kết đảm bảo Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 12 (MC12) thành công và mang lại kết quả rõ ràng cho tất cả các bên.

APEC cũng cam kết hợp tác để nâng cao hơn nữa vai trò của WTO trong việc thiết lập các quy tắc hỗ trợ một môi trường thương mại và đầu tư tự do, công bằng, không phân biệt đối xử, minh bạch và cởi mở.

APEC cam kết với WTO đạt được thỏa thuận trợ cấp thủy sản vào cuối tháng 7

WTO phải cho thấy rằng các quy tắc thương mại toàn cầu có thể giúp giải quyết thảm họa con người do đại dịch Covid-19 gây ra và tạo điều kiện phục hồi. Các nền kinh tế APEC cam kết làm việc tích cực và khẩn trương tại Geneva để hỗ trợ các cuộc thảo luận dựa trên văn bản, bao gồm việc tạm thời từ bỏ một số biện pháp bảo vệ sở hữu trí tuệ đối với vắc xin Covid-19, sớm nhất có thể và không muộn hơn MC12.

APEC ủng hộ các nỗ lực cung cấp các giải pháp thực tế và hiệu quả về thương mại và y tế nhằm củng cố công việc của APEC về các mặt hàng thiết yếu, giảm thiểu gián đoạn và tăng cường khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng và chứng minh vai trò tích cực của thương mại trong việc ứng phó với các tình huống khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu. Các nền kinh tế APEC đóng vai trò đảm bảo rằng các biện pháp khẩn cấp được thiết kế để đối phó với Covid-19 là có mục tiêu, tương xứng, minh bạch, tạm thời và phù hợp với các quy định của WTO và sẽ hỗ trợ các nỗ lực rút ngắn các biện pháp hạn chế thương mại còn lại khi thích hợp.

APEC ủng hộ các công việc cải cách cần thiết đang diễn ra để cải thiện hoạt động của WTO. Vì vậy, APEC đã tham gia vào các cuộc thảo luận thẳng thắn và mang tính xây dựng, đồng thời cam kết tiếp tục các cuộc thảo luận này liên quan đến việc cải thiện hoạt động của các chức năng đàm phán và giải quyết tranh chấp của WTO. Một trong những đóng góp quan trọng nhất mà WTO sẽ thực hiện trong năm nay để củng cố uy tín của mình như một diễn đàn đàm phán các quy tắc mới và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, là kết thúc thành công các cuộc đàm phán trợ cấp thủy sản kéo dài hàng thập kỷ.

Với tư cách là một nhóm, các nền kinh tế APEC ủng hộ lời kêu gọi của Tổng giám đốc WTO về các cuộc đàm phán trợ cấp thủy sản của WTO để đạt được một thỏa thuận toàn diện và có ý nghĩa với các quy định hiệu quả về trợ cấp thủy sản có hại vào ngày 31/7/2021.

APEC cũng cam kết hỗ trợ WTO và các thành viên hiện đại hóa các quy tắc thương mại trong thế kỷ XXI. APEC ghi nhận vai trò tích cực mà các cuộc đàm phán và thảo luận đa phương hiện có đang đóng góp vào các kết quả đang tiến triển. Thành viên APEC tham gia Sáng kiến ​​Tuyên bố chung (JSI) về thương mại điện tử; quy định trong nước về dịch vụ; doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs); và tạo thuận lợi đầu tư cho phát triển kêu gọi tiến bộ đáng kể trong các sáng kiến ​​liên quan.

APEC luôn đi tiên phong trong việc đảm bảo rằng các chính sách thương mại và môi trường được hỗ trợ lẫn nhau, và điều này sẽ được tiếp tục. APEC nhất trí về tầm quan trọng của việc thúc đẩy các chính sách kinh tế và tăng trưởng góp phần giải quyết biến đổi khí hậu và các thách thức môi trường nghiêm trọng khác phù hợp với các nỗ lực toàn cầu, chẳng hạn như việc đạt được Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững và các mục tiêu của Thỏa thuận Paris.

Việt Dũng