Login     

Tin tức

Thực phẩm chức năng, sản phẩm ô tô, vật liệu xây dựng… là các nội dung sẽ được các nước thảo luận để ký thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau.

Hội nghị lần thứ 50 của Ủy ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng của ASEAN (Ủy ban) vừa tổ chức từ ngày 10 đến 14/12 tại Viêng Chăn, Lào. Phía Việt Nam có đại diện Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Giao thông vận tải tham dự hội nghị.

Tại hội nghị các nước thành viên ASEAN đã rà soát lại kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban trong năm 2018 và đề ra kế hoạch trong năm 2019.

Theo đó trong năm 2019 các nước thành viên ASEAN tập trung thảo luận để đi đến ký kết thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp (MRA) đối với sản phẩm ô tô, vật liệu xây dựng, lĩnh vực y học cổ truyền và thực phẩm chức năng.

Việc đẩy mạnh việc thừa nhận lẫn nhau kết quả đánh giá sự phù hợp của các tổ chức nước ngoài tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhập khẩu giảm thời gian thông quan hàng hóa.

Tại hội nghị, đại diện các quốc gia thành viên cũng thảo luận nhiều vấn đề quan trọng. Đoàn Việt Nam đã đóng góp xây dựng các dự thảo hướng dẫn của ASEAN về tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp như Thỏa thuận khung sửa đổi về Thừa nhận lẫn nhau của ASEAN; các nguyên tắc của ASEAN về hài hòa quy chế quản lý; hướng dẫn thực hành tốt xây dựng văn bản pháp quy (GRP) của ASEAN. Góp ý đã được các nước ASEAN ghi nhận.

Cuộc họp đã thông qua về nguyên tắc với các văn bản này và báo cáo lên Hội nghị quan chức kinh tế cao cấp (SEOM) của ASEAN.

Hội nghị lần này đánh dấu thời điểm quan trọng của Ủy ban qua 50 kỳ họp luân phiên ở các nước ASEAN. Qua thời gian hoạt động Ủy ban đã có nhiều đóng góp vào quá trình xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN và đang hướng đến quá trình thúc đẩy hơn nữa quá trình hội nhập trong ASEAN bằng kế hoạch chiến lược trong lĩnh vực tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp giai đoạn 2016-2025.

Nguồn: VnExpress