Văn bản pháp lý

Hướng dẫn mới về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định CPTPP

Hướng dẫn mới về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định CPTPP

Thực thi các quy định của Hiệp định Đối tác tiến bộ, toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) về xuất xứ hàng hóa, Tổng cục Hải quan vừa ban hành Văn bản số 4993/TCHQ-GSQL ngày 05/8/2019 hướng dẫn việc khai báo và tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong khuôn khổ Hiệp định. Theo đó, Tổng cục Hải quan hướng d...
Sửa đổi quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ để thực thi hiệu quả CPTPP

Sửa đổi quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ để thực thi hiệu quả CPTPP

Bộ Khoa học và Công nghệ cùng với Bộ Công Thương đã xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ để thực thi CPTPP theo trình tự, thủ tục rút gọn. Để thực thi hiệu quả Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Luật Sở hữu trí tuệ là một trong tổng số tám luật cần p...

Trình Quốc hội văn bản luật thực thi hiệp định CPTPP vào kỳ họp tháng 5

Đây là nhiệm vụ đã được Chính phủ xác định tại Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) ban hành cuối tháng 1/2019. Theo đó Luật sửa đổi một số luật để thực thi Hiệp định CPTPP sẽ được hoàn thành và trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 5/2019 theo quy trình, thủ tục rút gọn. Bộ Công Thương được Chính phủ...

Thông tư số 03/2019/TT-BCT về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong CPTPP

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BCT ngày 22 tháng 01 năm 2019 quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Thông tư gồm 5 Chương, 33 Điều và 9 Phụ lục kèm theo. So với các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam đã ký kết và tham gia, Quy tắc xuất xứ hàng hóa C...

Dự thảo Nghị định Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định CPTPP giai đoạn 2019-2022

Ngày 17/01/2019, Bộ Tài Chính ban hành Dự thảo Nghị định Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) giai đoạn 2019-2022. Dự thảo quy định về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thực hiện Hiệp định CPTPP giai...

Nghị quyết 72/2018/QH14 Phê chuẩn CPTPP cùng các văn kiện liên quan

Ngày 12/11/2018, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 72/2018/QH14 Phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan. Hiệp định CPTPP sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 30/12/2018. Nghị quyết được đăng tải dưới đây: 1. Nội dung Nghị quyết 2. Phụ lục