Login     

Toàn văn hiệp định

Quyết định của Hội đồng CPTPP về Quy tắc đạo đức áp dụng đối với tố tụng trọng tài tranh chấp đầu tư

Quyết định của Hội đồng CPTPP về Quy tắc đạo đức áp dụng đối với tố tụng trọng tài tranh chấp đầu tư Decision by the Commission of the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership regardingISDS Code of Conduct Nguồn: Bộ Công Thương

Quyết định của Hội đồng CPTPP về Quy trình, thủ tục của Hội đồng trọng tài giải quyết tranh chấp giữa các nước thành viên

Quyết định của Hội đồng CPTPP về Quy trình, thủ tục của Hội đồng trọng tài giải quyết tranh chấp giữa các nước thành viên Decision by the Commission of the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership regardingSSDS Rules of Procedures for Panels Nguồn: Bộ Công Thương

Quyết định của Hội đồngHiệp định Đối tác Toàn Diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương về Quy trình gia nhập Hiệp định

Quyết định của Hội đồngHiệp định Đối tác Toàn Diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương về Quy trình gia nhập Hiệp định  Decision by the Commission of the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnershipregarding Accession Process of the CPTPP Nguồn: Bộ Công Thương

Quyết định của Hội đồng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương về Điều hành việc thực thi Hiệp định CPTPP

Decision by the Commission of the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership regardingAdministration for Implementation of the CPTPP Quyết định của Hội đồng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương về Điều hành việc thực thi Hiệp định CPTPP Nguồn: Bộ Công Thương

Tuyên bố chung của Bộ trưởng các nước tham gia Hiệp định Đối tác Toàn Diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương: Tuyên bố chung của Bộ trưởng các nước tham gia Hiệp định Đối tác Toàn Diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương Tô-ki-ô, Nhật Bản, ngày 19 tháng 01

Tuyên bố chung của Bộ trưởng các nước tham gia Hiệp định Đối tác Toàn Diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership Ministerial Statement Nguồn: Bộ Công Thương      

Bản tóm lược các chương của Hiệp định CPTPP

Tóm tắt Chương 1 – Các điều khoản và định nghĩa chung Tóm tắt Chương 2 – Đối xử quốc gia và mở cửa thị trường đối với hàng hóa Tóm tắt Chương 3 – Quy tắc xuất xứ và các thủ tục chứng nhận xuất xứ Tóm tắt Chương 4 – Dệt may Tóm tắt Chương 6 – Phòng vệ Thương mại Tóm tắt Chương 7: Các biện pháp an toàn thự...

Văn kiện Hiệp định CPTPP tiếng Anh

Toàn văn nội dung Hiệp định 

Văn kiện Hiệp định CPTPP tiếng Việt

Toàn văn nội dung Hiệp định