Login     

Hội nhập trong nước

Entries for Tháng Sáu 2018

Các dấu ấn hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam từ khi gia nhập WTO đến nay

Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vào tháng 01 năm 2007. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu một mốc mới trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế (HNKTQT) của nước ta, mở ra một giai đoạn mới: nền kinh tế nước ta hội nhập sâu và toàn diện hơn vào nền kinh tế thế giới. Việc gia nhập WTO đã tạo cho Việt Na...
Ba vấn đề của kinh tế thế giới

Ba vấn đề của kinh tế thế giới

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nâng ước tính tăng trưởng kinh tế năm 2018 cho các nước châu Á đang phát triển lên 6% từ mức 5,8% của năm ngoái. Tuy nhiên, các biện pháp bảo hộ mậu dịch của Mỹ và bất kỳ hành động trả đũa nào đều có thể làm suy yếu thương mại. Tăng trưởng ở khu vực châu Á đang phát triển sẽ chỉ giảm nhẹ xuống mức 5,9% vào năm 2019...
Nông sản Việt đầy tiềm năng nhưng nhiều thách thức

Nông sản Việt đầy tiềm năng nhưng nhiều thách thức

Ngày 5/6, tại Hà Nội, Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân thuộc Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ tổ chức Diễn đàn kinh tế Việt Nam chuyên đề nông nghiệp. Theo chuyên gia nông nghiệp Đặng Kim Sơn, để mở rộng thêm thị trường, Việt Nam phải đẩy mạnh hội nhập, tham gia vào các hiệp định thương mại. Các số liệ...