Hội nhập trong nước

Công tác ngoại giao kinh tế Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020 đã góp phần xây dựng TP. Đà Nẵng trở thành thành phố phát triển năng động, là điểm đến đầu tư tin cậy của nhiều nhà đầu tư FDI, thành phố của các sự kiện quốc tế mang sức lan tỏa lớn.

Ngoại giao kinh tế thúc đẩy hiệu quả hợp tác thương mại, đầu tư

Tại Hội nghị tổng kết công tác ngoại giao kinh tế Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020 ngày 12/3, ông Nguyễn Văn Thảo – Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế, Bộ Ngoại giao cho rằng: bất chấp các diễn biến về chính trị, kinh tế quốc tế và khó khăn do Covid-19 trong năm 2020, công tác ngoại giao kinh tế của TP. Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020 đã được triển khai đồng bộ, sáng tạo, toàn diện và linh hoạt, thích ứng với tình hình và bảo đảm hiệu quả, đạt được nhiều kết quả nổi bật trong xúc tiến kinh tế đối ngoại, hội nhập quốc tế, kết nối với các đối tác tiếm năng, thu hút đầu tư, thúc đẩy thương mại - du lịch.

Ngoại giao kinh tế góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm đầu tư đáng tin cậy
Ông Nguyễn Văn Thảo (bên trái) - đại diện Bộ Ngoại giao đánh giá TP. Đà Nẵng đã linh hoạt, sáng tạo, chủ động thích ứng để thực hiện tốt công tác ngoại giao kinh tế giai đoạn 2016 - 2020

Năm 2015, UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành Đề án tổng thể “Ngoại giao kinh tế TP. Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020” nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối, nhiệm vụ phát triển kinh tế mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI đã đề ra.

Qua 5 năm triển khai đề án, TP. Đà Nẵng đã thiết lập được quan hệ hữu nghị, hợp tác với 45 địa phương của 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhiều thỏa thuận được ký kết và triển khai với các định chế tài chính quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp, tập đoàn, công ty nước ngoài. Nhiều chương trình hợp tác đã mang lại lợi ích thiết tực cho sự phát triển của TP. Đà Nẵng ở nhiều lĩnh vực như quy hoạch, đô thị, môi trường, phát triển bền vững; khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; thu hút đầu tư….

Ngoại giao kinh tế góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm đầu tư đáng tin cậy
TP. Đà Nẵng ngày càng được cộng đồng quốc tế biết đến nhiều hơn như là một điểm đến của các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội quốc tế

Trong kỳ, thành phố đã thu hút được 530 dự án FDI cấp mới với tổng vốn đăng ký hơn 1 tỷ USD; 6 dự án sử dụng nguồn vốn ODA với khoảng 5.933,7 tỷ đồng; 351 chương trình, dự án, các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài với tổng kinh phí hơn 597,9 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 7.622 triệu USD, tăng bình quân 5,7%/năm; nhập khẩu ước đạt 6.522,7 triệu USD, tăng bình quân 1,7%/năm; lượng khách du lịch đến Đà Nẵng tăng trưởng tốt, đạt 29,15%/năm….

Công tác ngoại giao kinh tế cũng đã lan tỏa Đà Nẵng đến nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới với hình ảnh là điểm đến đăng cai nhiều sự kiện ngoại giao, kinh tế, du lịch quốc tế như Tuần lễ cấp cao APEC 2017, Đại hội đồng Quỹ môi trường toàn cầu (GEF) lần thứ 6, Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN 2020….

Hiệu quả của công tác ngoại giao kinh tế Đà Nẵng trong 5 năm qua cũng đã giúp thành phố này hội nhập sâu hơn, mở rộng quan hệ hợp tác song phương, đa phương với nhiều địa phương nước ngoài, thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại với nhiều tổ chức, tập đoàn kinh tế, định chế tài chính lớn trong khu vực và trên thế giới. Từ đó, dần xây dựng hình ảnh Đà Nẵng là thành phố năng động, điểm đến đầu tư đáng tin cậy, điểm du lịch yêu thích của du khách trong và ngoài nước, thành phố của những sự kiện lớn.

Ngoại giao kinh tế góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm đầu tư đáng tin cậy
Đà Nẵng đang dần khẳng định là điểm đến đầu tư tin cậy của nhiều dự án sản xuất công nghiệp công nghệ cao

Tranh thủ các nguồn lực, khai thác hiệu quả các FTA thế hệ mới

Mặc dù đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên, công tác ngoại giao kinh tế của TP. Đà Nẵng vẫn còn những vướng mắc.

Trong đó, trong lĩnh vực đầu tư, việc tiếp cận các đối tác quốc tế có tầm ảnh hưởng còn hạn chế, các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch ở thị trường nước ngoài chưa đạt được hiệu quả như kỳ vọng. Công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ chưa thực sự hiệu quả; quỹ đất dành cho thu hút đầu tư trong và ngoài khu công nghiệp còn rất hạn chế so với những địa phương lân cận….

Trong lĩnh vực thương mại, Đà Nẵng vẫn chưa phát triển được những mặt hàng xuất khẩu mới có tiềm năng, chưa hình thành trung tâm logistics đủ lớn để hỗ trợ cho hoạt động xuất khẩu; chưa có những dự án đầu tư mới vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp – xuất khẩu quy mô lớn để tạo sức bật cho hoạt động xuất khẩu. Công tác xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp quảng bá tại các chương trình, thị trường quốc tế còn hạn chế do kinh phí hạn hẹp, quy mô doanh nghiệp thương mại nhỏ nên việc xã hội hóa kinh phí còn khó khăn.

Ngoài ra, còn tính đến những khó khăn khách quan như tác động của dịch bệnh, thiên tai tác động đặc biệt tiêu cực đến doanh nghiệp, nhất là lĩnh vực du lịch, một số văn bản pháp luật chưa rõ ràng, cụ thể kéo dài thời gian xử lý khó khăn cho nhà đầu tư.

Ngoại giao kinh tế góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm đầu tư đáng tin cậy
Trong giai đoạn 2021 - 2025, Đà Nẵng sẽ tranh thủ mọi nguồn lực thúc đẩy mạnh mẽ hội nhập kinh tế quốc tế, tận dụng có hiệu quả các FTA như EVFTA, CPTPP để thúc đẩy xuất khẩu

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng - ông Hồ Kỳ Minh - cho biết, từ những thuận lợi và khó khăn trong giai đoạn 2016-2020, giai đoạn 2021-2025, công tác ngoại giao TP. Đà Nẵng sẽ bám sát tình hình mới, quán triệt các chủ trương, chính sách quan trọng của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ TP. Đà Nẵng lần thứ XXII để đề ra kế hoạch dài hạn phục vụ cho chiến lược phát triển TP. Đà Nẵng đến năm 2030 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội TP. Đà Nẵng giai đoạn 2021 – 2025. Tập trung vào 4 định hướng lớn, gồm: Đẩy mạnh nghiên cứu, dự báo về chính trị thế giới, những xu hướng mới về dịch chuyển kinh tế toàn cầu phục vụ việc hoạch định chính sách phát triển tổng thể của thành phố; Đổi mới hình thức, quy mô, cách thức triển khai ngoại giao kinh tế, nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư – thương mại – du lịch; Nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho các cơ quan địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và xây dựng mối liên hệ, hợp tác với cộng đồng kiều bào, chuyên gia, doanh nghiệp ở nước ngoài.

Đặc biệt, tranh thủ mọi nguồn lực và lợi thế có sẵn, chú trọng đối ngoại đa phương để đẩy mạnh hội nhập, giao lưu kinh tế - thương mại quốc tế, khai thác có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới như EVFTA, CPTPP… để góp phần thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế thành phố giai đoạn 2021-2025, mà trước hết là năm 2021 với chủ đề “Năm khôi phục tăng trưởng và phát triển kinh tế” với mục tiêu GRDP tăng 6%.

Vũ Lê