Login     

Hội nhập trong nước

UBND tỉnh Quảng Trị

Tỉnh Quảng Trị có vị trí địa-kinh tế chiến lược, nằm trên các trục giao thông huyết mạch của quốc gia; tiếp giáp vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và là tỉnh đầu cầu về phía Việt Nam trên Hành lang Kinh tế Đông- Tây qua cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Đây chính là những lợi thế để phát triển và hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch và đầu tư trong khu vực, đặc biệt là với các quốc gia ASEAN và tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng. Bên cạnh đó, với sự nỗ lực và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương và sự quan tâm, ủng hộ của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, kinh tế của tỉnh đã có nhưng bước phát triển mới, cơ sở hạ tầng ngày càng đồng bộ, hoàn thiện, đời sống xã hội ngày càng được nâng cao, tạo nền tảng cho tỉnh tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, đặc biệt trước vận hội thực thi các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Để chuẩn bị đón nhận thời cơ do các FTA thế hệ mới mang lại, trong những năm qua, với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh và nỗ lực của các cấp, các ngành, môi trường đầu tư kinh doanh và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đã có những chuyển biến tích cực. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) liên tục đứng tốp đầu trong cả nước thông qua việc thực hiện công khai và minh bạch hoá thủ tục hành chính. Việc phát triển và ứng dụng CNTT đã hỗ trợ có hiệu quả cho công tác cải cách và hiện đại hóanền hành chính, nâng cao chỉ số PCI với các phần mềm một cửa điện tử, dịch vụ công mức độ 3, ứng dụng chữ ký số... góp phần phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Bên cạnh đó, Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý một số chủ trương lớn nhằm hỗ trợvà tạo điều kiện cho tỉnh Quảng Trị phát triển trong giai đoạn tới, đó là: Thành lập Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị; Hình thành Khu phức hợp năng lượng tại Khu Đông Nam Quảng Trị để kết nối với Lào, Thái Lan qua hành lang đường bộ; Bổ sung Quảng Trị vào danh sách các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; Bổ sung đầu tư một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; Ưu tiên phát triển đảo Cồn Cỏ kết hợp kinh tế với quốc phòng; Đưa Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo vào danh sách 09 khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm; Nâng cấp Cửa khẩu La Lay thành cửa khẩu quốc tế, mở ra một hướng mới để thu hút đầu tư, thương mại, du lịch từ vùng Đông Bắc Thái Lan, vùng Nam Lào qua Việt Nam. Trong nay mai khi tuyến đường nối từ cửa khẩu quốc tế La Lay về Khu kinh tế Đông Nam và cảng biển Mỹ Thủy dài hơn 70km (đã được Bộ Giao thông Vận tải bổ sung vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030) được mở ra, sẽ tạo cho Quảng Trị một hành lang kinh tế mới song song với hành lang kinh tế Đông -Tây (ParaEwec). Đây là những điều kiện cụ thể để triển khai thực hiện một số dự án động lực, tạo ra xung lực mới và bước phát triển đột phá của tỉnh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế thời gian tới.

Cùng với sự quan tâm, ủng hộ của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, tỉnh Quảng Trị đã tích cực chỉ đạo các Sở, ban ngành, địa phương triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại. Ban chỉ đạo công tác thông tin  đối ngoại tỉnh đã phát hành tài liệu tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại của tỉnh với nhiều chủ đề phong phú, thiết thực về tiềm năng, thế mạnh và những cơ hội đầu tư, phát triển của tỉnh Quảng Trị. Tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị với nước bạn Lào, đặc biệt là với hai tỉnh có chung đường biên giới là Savannakhet và Salavan. Tỉnh đã chủ động triển khai kế hoạch thực hiện Văn bản thỏa thuận hợp tác giữa đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Trị với hai tỉnh Savannakhet và Salavan giai đoạn 2017-2019. Tổ chức thành công hội nghị hợp tác phát triển du lịch, thương mại, đầu tư và truyền thông batỉnh Quảng Trị-Savannakhet-Mukdahan. Tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác về giáo dục, văn hóa, du lịch, đào tạo nghềnhằm củng cố hơn nữa mối quan hệ hợp tác với Lào và Thái Lan.

Triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ quân sự- quốc phòng, công tác huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức QP-AN, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế- xã hội với bảo đảm QP-AN. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các cơ quan hữu quan của các tỉnh bạn Lào có chung đường biên giới với Quảng Trị. Xây dựng và bảo vệ an ninh trật tự vùng biên giới, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cư dân biên giới hợp tác phát triển kinh tế - xã hội.Hoạt động đối ngoại liên quan đến biên giới lãnh thổ được quan tâm chỉ đạo kịp thời. Công tác bảo vệ an ninh, trật tự xã hội, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm, vùng biên giới và hải đảo đã được tăng cường.

Đón nhận vận hội mới, Quảng Trị sẽ huy động mọi nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế phục vụ công tác Hội nhập Quốc tế một cách toàn diện và hiệu quả. Thời gian tới tỉnh Quảng Trị sẽ tập trung chỉ đạo tăng cường công tác Hội nhập quốc tế trên những lĩnh vực:

- Phát huy lợi thế điểm đầu hành lang Kinh tế Đông-Tây, là cầu nối thuận lợi trong liên kết hội nhập, hợp tác kinh tế với các nước trong khu vực và quốc tế để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Tập trung huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu Kinh tế ĐôngNam Quảng Trị và các dự án trọng điểm của tỉnh nhằm khai thác hiệu quả tuyến hành lang kinh tế Đông-Tây cũng như các Khu Kinh tế biên giới Việt-Lào. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực Cửa khẩu quốc tế La Lay theo Đề án đã được Chính phủ phê duyệt.

- Chú trọng vận động thu hút đầu tư, phát triển mạnh sản xuất kinh doanh, tạo bước đột phá trong tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển nhanh, bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh. Chủ động bổ sung hoàn thiện quy hoạch tổng thế phát triển kinh tế - xã hội, quan tâm làm tốt công tác quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, thông thoáng để thu hút, huy động các nguồn lực, các doanh nghiệp vào đầu tư; phát triển mạnh các ngành, các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế của địa phương.

- Tăng cường các hoạt động hợp tác liên kết vùng để mở rộng khả năng tiếp cận thị trường; chú trọng liên kết với các tỉnh, nhất là các tỉnh trong khu vực miền Trung để tạo thành chuỗi sản phẩm du lịch, dịch vụ có giá trị gia tăng cao và hiệu quả; nâng cao hiệu quả khai thác các dịch vụ logistics trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, tạo thế mạnh, sức lan tỏa để Quảng Trị phát triển nhanh hơn, hiệu quả hơn, đồng thời bổ trợ cho nhau để các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung cùng phát triển.

- Quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về việc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn và thống nhất lãnh thổ Việt Nam; đồng thời tuyên truyền để mọi tầng lớp nhân dân hiểu và nắm rõ về tình hình biển Đông, khu vực ASEAN cũng như thế giới. Tạo ra hành lang an toàn, thuận lợi cho hoạt động XNK và XNC và các hoạt động khác của công dân đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước. Giữ vững độc lập chủ quyền, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, ngăn ngừa các loại tội phạm quốc tế.

- Tăng cường công tác ngoại giao nhân dân với các nước nhằm nâng cao mối quan hệ hợp tác hữu nghị, đảm bảo an ninh, chính trị trong khu vực; đồng thời trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau. Mở rộng mối quan hệ với các tổ chức quốc tế, nhà tài trợ, tham tán kinh tế thương mại các nước tại Việt Nam nhằm quảng bá hình ảnh về Quảng Trị, thu hút các nguồn vốn FDI, ODA, NGO. Tham gia xây dựng và triển khai chiến lược hội nhập quốc phòng, an ninh.

- Nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có chất lượng, đẩy mạnh đào tạo nghề. Xây dựng đào tạo đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu Hội nhập quốc tế, nhất là trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, thông tin,…

- Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tập trung giải quyết tốt hơn các vấn đề an sinh xã hội, đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các di tích lịch sử cách mạng gắn với phát triển du lịch. Quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phát huy những thành tựu và tiến bộ đã đạt được, với những vận hội mới của đất nước khi các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đi vào thực thi, tỉnh Quảng Trị quyết tâm thực hiện thắng lợi các định hướng, mục tiêu đã đề ra, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, trở thành địa phương hội nhập tích cực và có hiệu quả./.