Login     
LIÊN KẾT WEBSITE

ASEAN - Ấn Độ

Ngày 01/09/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 126/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2016 - 2018.

Ngày có hiệu lực: 01/09/2016

Nội dung Hiệp định có thể được tải về tại đây

Nguồn: Trung tâm WTO