Login     
LIÊN KẾT WEBSITE

ASEAN - AEC

Nhân kỷ dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Ban Thống kê ASEAN đã xây dựng bộ số liệu về 50 năm ASEAN bao gồm: 

  • Kỷ niệm ASEAN: 50 năm Phát triển và Tiến bộ
  • Báo cáo thống kê ASEAN về các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ
  • Hệ thống Giám sát Tiến độ Cộng đồng ASEAN 2017

Download bộ tại các file đính kèm dưới đây:
Celebrating ASEAN 50 years of evolution and progres.pdf