Các văn bản pháp lý

Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế

Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 320/QĐ-TTg ngày 30/3/2023 kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế. Theo đó, sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 1 về nhân sự tại Quyết định số 596/QĐ-TTg ngày 23/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế như sa...
Bổ sung phân công công tác của Thủ tướng và các Phó thủ tướng

Bổ sung phân công công tác của Thủ tướng và các Phó thủ tướng

Sau khi Phó thủ tướng Vương Đình Huệ được điều động làm Bí thư Hà Nội, Thủ tướng đã ký quyết định sửa đổi, bổ sung việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó thủ tướng. Theo quyết định này, lĩnh vực phụ trách, theo dõi và chỉ đạo của Thủ tướng, các Phó thủ tướng có thay đổi khi một số nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của ông Vương Đình Huệ&...

Các văn bản pháp lý hình thành Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế

Các văn bản pháp lý hình thành Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế gồm có (nhấn vào link để xem tài liệu gốc của các Quyết định): -  Quyết định số 596/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế -  Quyết định số 27/QĐ-BCĐHNQT ngày 26 tháng ...

Danh sách Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế

Phó Thủ tướng Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Danh sách Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế. Theo đó, Danh sách Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế bao gồm Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban; Bộ Trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Phó Trưởng Ban; Thứ trưở...
LIÊN KẾT WEBSITE