Login     
LIÊN KẾT WEBSITE

Các văn bản pháp lý

Các văn bản pháp lý hình thành Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế

Các văn bản pháp lý hình thành Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế gồm có (nhấn vào link để xem tài liệu gốc của các Quyết định): -  Quyết định số 596/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế -  Quyết định số 27/QĐ-BCĐHNQT ngày 26 tháng ...

Danh sách Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế

Phó Thủ tướng Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Danh sách Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế. Theo đó, Danh sách Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế bao gồm Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban; Bộ Trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Phó Trưởng Ban; Thứ trưở...